Selfness ®


Selfness ®


Waar Wellness de nadruk legt op het lichamelijk welzijn, wordt er bij Selfness ® meer nadruk gelegd op de persoonlijke ontplooiing en zelfverwezenlijking.

Selfness ®, aandacht voor jezelf
Selfness ®, zelfliefde (Self-love)

Luxe maakt steeds meer plaats voor zelfbewustwording. Selfness ® is niet alleen op het lichaam gericht maar ook op de geest. Het is gericht op het vormgeven van het leven. Het lichaam, het denken en ervaren alsook de natuur worden harmonisch met elkaar verbonden. Selfness ® is een actieve levensstijl waarbij rust, ontspanning, gezonde voeding en spirituele ontplooiing een grote rol spelen.

Selfness ® – Be Yourself - Jezelf zijn

Meer informatie op www.selfness.nl